Liên hệ

Trường mầm non Sakura Kids

Cơ sở 1 : 616 Trưng Nữ Vương, Hải Châu

Cơ sở 2: 126 Nguyễn Xí, Hòa Minh, Liên Chiểu

Điện thoại: CS1: 0236.653.55.88 , CS2: 0236.629.85.85

Email: sakura.edu.dn@gmail.com

 

"Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm bắt đầu từ tôn trọng sự khác biệt"
Là cốt lõi của hệ thống phương pháp giảng dạy tại Trường Mầm Non Sakura Kids, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm khuyến khích tiềm năng của mỗi trẻ được phát triển tối ưu, góp phần hiệu quả vào việc hình thành những cơ sở ban đầu của nhân cách cho trẻ.

Trường mầm non Sakura Kids

616 Trưng Nữ Vương, Hải Châu

Trường mầm non Sakura Kids

126 Nguyễn Xí, Hòa Minh, Liên Chiểu

616 Trưng Nữ Vương, Hải Châu 126 Nguyễn Xí, Hòa Minh, Liên Chiểu