Hình ảnh các hoạt động

🎓🎓🎓 THÁNG NĂM RỰC RỠ

Ngày mai khi con bước vào lớp một 🏢

Tạm biệt cô tạm biệt lớp thân yêu😍

Lời cô, con ghi nhớ trong lòng😍

Là trò ngoan được ba má thương yêu...🎓

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...