Chương trình học

SAKURA MOON

Phát triển thể chất: 

Bé thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. giữ được thăng bằng cơ thể , thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

Phát triển nhận thức: 

Bé quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng

Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.

Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh

Phát triển ngôn ngữ: 

Bé thực hiện được 2,3 yêu cầu liên tiếp, sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp

Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: 

Bé nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ, nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép

Phát triển thẩm mỹ: 

Bé biết chú ý nghe, tỏ ra thích thú ( hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc, thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình ( về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.

Bé có thể nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích