Chương trình học

PIKACHU

Phát triển thể chất:  Bé bắt chước được một số động tác theo cô, giữ được thăng bằng cơ thể khi đi, nhặt được các vật nhỏ bằng 2 tay…
 

Phát triển nhận thức:  Bé bắt chước được hành động đơn giản của người thân, chỉ và nói tên được các bộ phận trên cơ thể khi được hỏi, chỉ hoặc lấy được đồ vật đơn giản theo yêu cầu của cô giáo


Phát triển ngôn ngữ:  Bé thực hiện được nhưng yêu cầu đơn giản, trả lời được câu hỏi đơn giản, nói được câu 2-3 tiếng và chủ động nói những nhu cầu mong muốn của bản thân (con muốn….)


Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội thẩm mỹ:  Bé nhận ra bản thân qua gương, ảnh, thích chơi với đồ chơi yêu thích, biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi với những người xung quanh, thích nghe hát và vận động