Video

THÔNG ĐIỆP: VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÒN DỊCH BỆNH

Không chỉ mong muốn lan tỏa được tinh thần chống dịch cho cộng đồng, tập thể CBGVNV Trường Mầm Non Sakura Kids xin gửi lời cảm ơn đến những người đang ngày đêm vất vả trực tiếp chiến đấu với dịch bệnh heart

 

MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC NHỎ - VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÒN DỊCH BỆNH

- Tập thể CBGV Trường Mầm Non Sakura Kids -