Hoạt động học tập

THÍ NGHIỆM: SỰ DI CHUYỂN CỦA MẶT TRĂNG VÀ MẶT TRỜI

Xung quanh chúng ta có bao điều kì diệu🌙☀

Mà ta mới biết chẳng được bao nhiêu 

Vì sao lại thế, tại vì sao lại thế

Sao không thế này mà lại là thế kia?