Video

VUI - KHỎE TRONG MÙA DỊCH

Chúng ta có thể khác nhau về độ tuổi, vùng miền và giới tính

Nhưng hãy cũng chung một tinh thần: LẠC QUAN - Ý THỨC - TRÁCH NHIỆM cho bản thân và cộng đồngheart

 - Tập thể CBGV trường mầm non Sakura Kids -