Hoạt động chơi tập

KỸ NĂNG LẬT - MỞ TRANG SÁCH

Ngoài những giây phút được cô giáo đọc sách cho các con nghe thì các con đã có thể tự xem những quyển sách, truyện yêu thích của mình thông qua kỹ năng lật mở trang sách mà cô giáo dạy đấy ba mẹ ạ 🤩 💐🌷🌹☘️🌼🌺🤩💐🌷🌹☘️🌼🌺