Hoạt động chơi tập

HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT: XÂU HOA

Chỉ một sợi dây và vài bông hoa đủ màu sắc cũng khiến các bạn nhỏ thích thú vô cùng. Một chiếc vòng hoa xinh xắn là thành quả gần 15 phút của các nhóc yêu. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️